ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Үйлчилгээ
Сарын хураамж 7,700₮ 13,200₮
ТВ суваг 50-60 суваг 80+ суваг
Видео багц Онцлох контентоос бусад контент хязгааргүй
SPS спортын 5 суваг
96 цаг хүртэл нөхөж үзэх үйлчилгээ
Нэг агшинд зэрэг үзэх төхөөрөмжийн тоо 1 төхөөрөмж

Үйлчилгээний үнийн дүнд НӨАТ орсон